Stöd & Kunskap

Utbildning

Aktuellt

Film om att öka barns delaktighet

I början av ett ärende väger barnets röst starkt, men under utredningens gång får föräldrarnas perspektiv allt mer genomslag. Det är en av slutsatserna i Maria Heimers forskning om hur barns delaktighet och möjlighet att komma till tals påverkar vilka insatser som ges i socialtjänsten. I Härnösands kommun har man arbetat aktivt för att öka barns delaktighet i nästan 10 år. De menar att en nyckel är att socialsekreterarna arbetar över sina områdesgränser för att kunna förvalta de relationer som byggts genom de inledande kontakterna.

Share This