Vardagshjältar

Energieffektivisera i företaget Spara pengar och energi!

Ofta används onödigt mycket el. Ibland krävs mer kostsamma investeringar t.ex behövs uppvärmningssystem bytas eller tilläggsisolering göras.

Nyheter

Reportage 1

Kommunförbundet Västernorrland arbetar för att stötta länets sju kommuner i sitt utvecklingsarbete. Till det arbetet söker vi dig som tillsammans med ett positivt och drivet team vill påverka och göra skillnad ur ett samhällsperspektiv.

Reportage 2

Under hösten 2017 fick FoU Västernorrland en förfrågan från socialtjänsten i Timrå kommun att följa projektet 7-timmars arbetstid som skulle genomföras bland socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen.

Reportage 3

Delprojekt 2 i e-Samverkan har som mål att helt eller delvis automatisera kommunala ärendeprocesser samt bidra till lärande och erfarenheter för fortsatt automatisering. I delprojektet fokuserar man på områdena skola och socialtjänst.

Share This