Uppdrag familjehem

Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara helt vanligt.

Som familjehem inom GFO delar ni er vardag med ett barn som behöver trygghet, omsorg och omtanke. Ett barn som inte kan bo kvar hos sin ursprungsfamilj och som kan ha varit med om traumatiska händelser.

Genom möten och berättelser från vardagen utvecklar och lär vi oss om det viktiga uppdraget våra familjehem har.

Möt några av våra familjehem som tagit emot ett barn i behov och lyssna till deras berättelser.

Två olika uppdrag inom GFO

Familjehem

Hos våra familjehem placeras barn en längre tid. Barnet matchas utifrån individuella behov i kombination med familjehemmets resurser.

Jourhem

I våra jourhem placeras barn med kort varsel, när behov av omedelbart skydd eller stöd för kortare tid uppstår.

Min vardag

Min vardag – Livet som familjehem är en filmserie om hur livet som familjehem inom Gemensam familjehemsorganisation kan se ut. Du får träffa familjer som går genom olika utmaningar och höra dem berätta om deras drivkraft, lärdomar och varför de tog steget att bli familjehem.

“Ingen äger ett barn, inte ens de biologiska föräldrarna gör det. Därför ska vi aldrig gå in i något bråk eller prata illa om de biologiska föräldrarna. det får aldrig bli så att barnet på något sätt kommer i kläm.”
– Familjehemspappa i Ånge kommun

Berättelser

Här kan du läsa berättelser från våra familjehem och deras viktiga uppdrag.

Vill du veta mer om uppdraget som familjehem inom GFO?
Här kan du läsa mer om hur det går till.

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Via länken kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal i den kommun som du väljer att skicka till. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This