Vi är kommunernas gemensamma familjehems-organisation.

 

– Tillsammans för barnens bästa.

Dela din vardag!

Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara helt vanligt. Som familjehem delar ni er vardag med ett barn som behöver trygghet, omsorg och omtanke.

Genom möten och berättelser från vardagen utvecklar och lär vi oss om det viktiga uppdraget som familjehem.

barn och unga fick någon gång under 2020 en heldygnsinsats. En heldygnsinsats är när du får hjälp under hela dygnet, både dag och natt.

%

av dessa barn och unga var placerade i familjehem. 53 procent av de placerade var pojkar och 47 procent flickor. Familjehem var den vanligaste placeringsformen.

av samtliga barn och unga med heldygnsinsatser under 2020 var mellan 15-20 år. (55 procent av totalen).

*Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020 från Socialstyrelsen

Så funkar det!

Hur går det till att bli familjehem, vad krävs av dig som familjehem och vilka utmaningar finns? Här hittar du svaret på de allra vanligaste frågorna vi får om uppdraget som familjehem.

Livet som familjehem

Att bli familjehem är ett oerhört viktigt uppdrag då familjehemmen delar med sig av sin vardag och sina liv för att ge trygghet och omsorg till barn och unga som behöver det. Följ med våra familjehem när de delar med sig av sin vardag som familjehem.

För en ljusare framtid för barn och unga

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård. Gemensam familjehemsorganisation är en satsning där sex kommuner i Västernorrland gått ihop och satsat pengar, tid och resurser för att förbättra och höja kvaliteten på familjehemsvården.

Följ vårt arbete.

Stöd & Kunskap

Här har vi samlat stöd och kunskap om familjehemsvården för dig som är eller funderar på att bli familjehem inom Gemensam familjehemsorganisation.

Här kan du även se våra nästa utbildningstillfällen och aktiviteter som är aktuella inom GFO samt på nationell nivå.

Familjehemsvård när inget är som vanligt

GFO bevakar situationen med coronaviruset i Sverige och har vidtagit en rad åtgärder med anledning av läget. Syftet är att minimera personalens risker för att smittas och sprida smitta samt tillförsäkra att verksamheten kan drivas så länge som möjligt under pandemin.