GFO är
kommunernas gemensamma familjehems-organisation.

 

– Tillsammans för barnens bästa.

Alla barn har rätt att känna sig trygga, behövda och få den omsorg de behöver.

Vi på Gemensam familjehemsorganisation (GFO) arbetar på uppdrag för kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Vårt uppdrag innefattar rekrytering, kartläggning, grundutbildning och fortbildning, mentorsprogram, nätverk samt vid behov individuellt stöd till familjehem.

GFO är kommunernas satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården.

 

Bli familjehem och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Så funkar det!

Det är ett stort steg att bli familjehem. Det är viktigt att du och din familj har gjort ett välgrundat beslut innan ni anmäler ert intresse samt har kunskap och förståelse för uppdraget.

Helt enkelt att ni vet hur det funkar att bli familjehem.

Uppdrag familjehem

Möt några av våra familjehem som tagit emot ett barn eller ungdom i behov.

Familjehem som delar med sig av sin vardag och sina liv för att ge trygghet och omsorg till barn och unga som behöver det.

Stöd & Kunskap

Här har vi samlat stöd och kunskap om familjehemsvården för dig som är eller funderar på att bli familjehem inom Gemensam familjehemsorganisation.

Här kan du även se våra nästa utbildningstillfällen och aktiviteter som är aktuella inom GFO samt på nationell nivå.

Aktuellt

Se när våra nästa informationsträffar och utbildningstillfällen äger rum och boka in dig redan idag!

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Via knapparna kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun via GFO. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal inom GFO. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.