Vi är kommunernas gemensamma familjehems-organisation.

 

– Tillsammans för barnens bästa.

Alla barn har rätt att känna sig trygga, behövda och få den omsorg de behöver.

Därför bildades Gemensam familjehemsorganisation (GFO) som är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommuns satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården.

Läs mer hur vi gör det.

Så funkar det!

Det är ett stort steg att bli familjehem. Det är viktigt att du och din familj har gjort ett välgrundat beslut innan ni anmäler ert intresse.

Du/ni ska ha kunskap om respektive parts åtaganden och ansvar, vad som förväntas av er som familjehem och hur den process, som vi kallar för kartläggningsprocess, går till.

Helt enkelt hur det funkar att bli familjehem.

Uppdrag familjehem

Att bli familjehem är ett oerhört viktigt uppdrag då familjehemmen delar med sig av sin vardag och sina liv för att ge trygghet och omsorg till barn och unga som behöver det.

Möt några av våra familjehem som tagit emot ett barn i behov. Men även vi som varje dag arbetar med familjehemsvård i våra sex ägarkommuner.

Stöd & Kunskap

Här har vi samlat stöd och kunskap om familjehemsvården för dig som är eller funderar på att bli familjehem inom Gemensam familjehemsorganisation.

Här kan du även se våra nästa utbildningstillfällen och aktiviteter som är aktuella inom GFO samt på nationell nivå.

Aktuellt

Se vad mer som händer inom GFO och nationell nivå.

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Anmäl ditt intresse idag!

Via länken kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal i den kommun som du väljer att skicka till. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.