Stöd & Kunskap

Utbildning

Aktuellt

Stöd & Kunskap

Som en familjehemsförälder, är du en av de mest betydelsefulla personerna i ett placerat barns liv. Din roll som familjehemsförälder är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnets trygghet, utveckling och välmående.

Vi, tillsammans med våra ägarkommuner, är här för att stödja dig. Vi erbjuder kunskap och resurser som kan hjälpa dig att bättre förstå hur du kan ge det stöd barnet behöver, erbjuda vägledning och sätta lämpliga gränser.

Ditt engagemang som familjehemsförälder är ovärderligt, och vi är här för att säkerställa att du har det stöd du behöver för att göra en positiv och meningsfull skillnad i barnets liv.

Share This