20 november – en dag att uppmärksamma!
Barnkonventionens dag - tillsammans för barnens bästa
Barnkonventionen är bestämmelser om särskilda rättigheter för barn och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och i många länder världen över firas därför World Children´s Day, eller Barnkonventionens dag, just den här dagen. Det vill även vi!

En trygg uppväxt och en ljusare framtid

Gemensam familjehemsorganisation vill lyfta Barnkonventionens dag i ljuset av vårt gemensamma arbete inom familjehemsvården. Vårt ansvar att rekrytera och kartlägga familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de ger en vård och omsorg som håller god kvalitet, tar utgångspunkt i och bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. Barnkonventionen är därför ett viktigt hjälpmedel i vårt gemensamma arbete för att ge barn en trygg uppväxt och en ljusare framtid.

Vi behöver bli fler familjehem

År 2019 fick ca 31 100 barn och unga i Sverige en heldygnsinsats. En heldygnsinsats är när du får hjälp under hela dygnet, både dag och natt. Av dessa var ca 20 400 barn och unga placerade i familjehem. I dagsläget finns det fler barn som är i behov av hjälp än vi har familjehem som kan hjälpa till. Det finns såklart flera skäl till att vi vill få fler familjehem till våra kommuner. Men det absolut viktigaste skälet till att vi behöver fler familjehem är för att få bästa möjliga förutsättningar att matcha rätt familj till varje enskilt barn. Det i sin tur skulle innebära kraftigt förbättrade förutsättningar för hela vår verksamhet på alla nivåer och särskilt för varje barn.

En annan högst aktuell och viktig anledning till varför familje- och jourhem behövs, är på grund av den rådande pandemin. Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan på individnivå – med det ökar också riskerna för att utsättas för våld i hemmet.

En gemensam familjehemsmånad – Tillsammans för barnens bästa

I november och december månad går vi därför ut med flera aktiviteter som ska locka intresse till att bli familjehem, samtidigt som vi vill lyfta och uppmärksamma våra befintliga familje- och jourhem, som gör ett fantastiskt arbete för våra barn och ungdomar.

Artiklar

Utbildning

Evenemang

Tips & Länkar

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Via knapparna kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun via GFO. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal inom GFO. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This