Barn som gungar upp och ned.

Att vara jourhem

Som jourhem tar du emot barn och ungdomar som behöver omedelbart skydd eller akut stöd för en kortare tid.

Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. Barnet bor en kortare tid i jourhemmet, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i till exempel ett familjehem.

Att vara jourhem vid
akuta behov

Familjen Wendle från Torpshammar och familjen Lundin från Örnsköldsvik har tidigare varit jourhem inom GFO. Som jourhem tog de emot barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år som var i behov av akut skydd och stöd.

Läs deras berättelse här.

Ett av våra jourhem inom Gemensam familjehemsorganisation

“Det absolut bästa med att vara jourhem är alla möten med barnen och att vi får vara med och göra skillnad, om så bara i ett enda barns liv.” – Mickaela Wendle.

Det här ingår i uppdraget som jourhem inom GFO

Att vara ett kontrakterat jourhem inom GFO innebär att du tar emot barn i ditt hem när socialtjänsten i kommunen behöver utreda barnets situation. Varje enskilt barn placeras hos dig under en kortare period. Du kan också ha perioder utan placerade barn.

På samma sätt som för barn placerade i familjehem så finns det barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.

När ett barn placeras akut kan det finnas många olika anledningar bakom; misstankar om misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller att det finns en hotbild mot barnet, exempelvis hedersrelaterat våld. En annan anledning kan vara att en ensamstående förälder, som saknar ett eget nätverk, blivit allvarligt sjuk och vårdas på sjukhus. Det händer också att barn placeras i jourhem om föräldrarna sitter häktade eller avlider hastigt.

Barn och ungdomar kan också behöva ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett jourhem.

Två olika placeringar

Placeringen i jourhem kan ske antingen i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skillnaden mellan dessa två lagar är samtycket från vårdnadshavaren och/eller barnet.

Jourhemsföräldrar har oftast tystnadsplikt och vad som gäller i enskild placering beror på hur ditt kontrakt är utformat. Placeringar i jourhem kan ske med stöd av såväl SoL som LVU och ett kontrakterat jourhem omfattas av socialtjänstens sekretess enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Har du frågor angående uppdraget som familjehem? Kontakta oss så hör vi av oss till dig.

4 + 13 =

Jourhemmets roll

Som jourhem kontrakteras du direkt av GFO och inte via någon av våra ägarkommuner. GFO har ett antal kontrakterade jourhem som finns tillgängliga dygnet runt och ska kunna ta emot barn i alla åldrar (0-18 år).

Som jourhem inom GFO kan du välja mellan att bli kontrakterad på 1 eller 2 platser beroende på dina förutsättningar. Du är skyldig att ta emot de barn och ungdomar som behöver placeras och placeringen kan komma från någon av våra sex kommuner. Du får ett arvode även då inget barn är placerat i hemmet. Full omkostnadsersättning utgår dock enbart under tiden ett barn är placerat.

För att kunna bli jourhem inom GFO behöver du även kunna erbjuda barnet eller ungdomen ett eget rum. Ett vardagsrum räknas inte som ett sovrum, varken till det placerade barnet eller för övriga i familjen. Undantag gäller spädbarn eller syskonplaceringar där barnen kan dela rum.

Tillgänglighet, flexibilitet och ett gott samarbete

Som jourhem måste du vara beredd på akuta och oförberedda situationer dygnets alla timmar. Det förutsätter att det alltid behöver vara en vuxen hemma. Många av våra jourhem kombinerar dock uppdraget som jourhem med extraarbete, eller så arbetar båda deltid och kan alternera vem som är hemma på dagarna. Så länge det alltid finns en vuxen hemma som är tillsammans med det placerade barnet/ungdomen och som finns tillgänglig för de akuta ärenden som kan uppstå.

Uppdraget kräver att du ska vara tillgänglig dygnet runt därför behöver du vara beredd på att ta emot ett barn mitt i natten och att du kanske får ställa in saker du planerat. En annan viktig del i uppdraget är ett nära samarbete med socialtjänst, biologiska föräldrar och exempelvis personal vid förskola/skola, inom sjukvård, habilitering, barnpsykiatri m.fl. Det gäller därför att vara stresstålig och kunna hålla lugnet, även i de mest jobbiga situationer som kan uppstå.

Erfarenhet av barn i kris – en förutsättning som jourhem

De allra flesta barn och ungdomar som placeras kan ha traumatiska upplevelser med sig som de behöver hjälp med att bearbeta där kontakt med till exempel sjukvården eller annan profession kan behövas.

Ett barn som kommer akut till ett jourhem har kanske hastigt fått lämna sin familj och har dessutom ofta med sig jobbiga eller obehagliga upplevelser i bagaget. Barnet kan många gånger vara ledset och traumatiserat.

Barnet kan även ha svårigheter i skolan, med kompisar eller andra problem där du behöver finnas som stöd. Många barn som placeras kan även ha olika funktionsnedsättningar. Det kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så som ADHD eller autism/asperger, ofta i kombination med varandra eller t.ex. utvecklingsstörning.

Därför är det av vikt att du har erfarenhet av att ta emot barn i kris och erbjuder en trygg och säker miljö.

 

Stöd, handledning och utbildning

Stöd, handledning och utbildning utformas utifrån jourhemmets behov och kan förändras över tid. Utifrån det placerade barnets behov kan det även innebära handledning/stöd från annan extern aktör, till exempel från BUP. Alla våra familjehem/jourhem ska genomgå den obligatoriska grundutbildningen “Ett hem att växa i” och erbjuds fortbildning, föreläsningar och nätverksträffar.

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Via knapparna kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun via GFO. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal inom GFO. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This