Stöd & Kunskap

Utbildning

Aktuellt

“Alla barn har rätt till kärlek!”
Andreas Zheng Svensson, ordförande i den ideella föreningen Knas Hemma under Socialutskottets utfrågning den 1 oktober 2020.

“Alla barn har rätt till kärlek, oavsett om barnet är i samhällsvård eller ej och trots att det inte står uttryckligen formulerat i några lagparagrafer eller artiklar i Barnkonventionen.”

– Andreas Zheng Svensson, Ordförande i Knas hemma.

Den 1 oktober höll Socialutskottet en öppen utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga. Enhetschef Elisabeth Högberg från GFO fanns på plats och hon fick förmånen att lyssna till en av de inbjudna talarna, Andreas Zheng Svensson från den ungdomsdrivna ideella föreningen Knas Hemma. Vilka är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca 13 – 30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga.

Andreas satte fingret på det som många pratade om under dagen, att vi måste genom barnrättspolitiska åtgärder och beslut förändra situationen för dagens samhällsplacerade barn och unga.

Här kan ni se hela utfrågning via Riksdagens webb-TV.

Share This