“Ballonger har fått en ny innebörd”
Utbildning Ett hem att växa i.

När pandemin slog ner 2020 satte många sin fysiska verksamhet på vänt, likaså GFO. Vi behövde bland annat ställa in våra inplanerade utbildningar inom Ett hem att växa i medan vi avvaktade pandemins framfart. När det stod klart att vi skulle bli tvungen att leva med viruset längre än vi först kunde ana så behövde vi tänka om och nytt. En digital variant av utbildningen utformades.

Utbildningen blev godkänd av Socialstyrelsen i sin digitala form och har fungerat väldigt bra för familjehemmen som gått den. Då vi spänner över fem olika kommungränser så är det fint att vi kan erbjuda en digital variant av utbildningen för de som annars har en bit att åka.

Under året har 64 personer gått ”Ett hem att växa i”, både i digitalt och fysiskt format på plats i lokal. Det hade inte gått utan fantastiska familjehemssamordnare på GFO. Under några av utbildningarna har familjehemssekreterare från våra ägarkommuner deltagit, vilket varit mycket uppskattat av deltagande familjer.

Under 2022 kör vi en Hybrid av grundutbildningen i både digitalt och fysiskt format. Idén kommer ifrån våra kreativa familjehem! Mot bakgrund av det har GFO även fått ok ifrån Socialstyrelsen att under våren 2022 testa denna hybridvariant. Allt för att, med tanke på vardagens rutiner, aktiviteter och avstånd, skapa möjligheter för framtida familjehem att delta i denna viktiga grundutbildning.

Men nog känner vi att det blev liite roligare när vi återigen fick möjlighet att ses… på riktigt igen.

Inlevelseövningar för ökad förståelse

Utbildningen varvar teoretiska inslag med praktiska och syftar till att ge ökad insikt och förmåga att hantera olika utmaningar inom uppdraget. Du får även chans att möta andra i samma situation och får möjlighet att utbyta funderingar och erfarenheter. I utbildningen får du också möjlighet att leva dig in i vad uppdraget innebär, så att du ska kunna ta ställning till vad som passar just dig och din familj.

Inlevelseövningar är ett utmärkt tillfälle för reflektion och övning i mentalisering, något som är viktigt för att kunna förstå det placerade barnets känslor, handlingar och beteenden. Men även sig själv och sin roll som familjehemsförälder.

Vi brukar använda ballonger i en av inlevelseövningarna under utbildningen. De uppblåsta ballongerna symboliserar hemligheter som barnen bär på. Barnen kan ibland bära på många hemligheter och det är viktigt att dessa inte får komma ut. Alltså måste deltagarna skydda ballongerna så att de inte går sönder. Deltagarna får i uppgift att blåsa upp en ballong med sin hemlighet, och sedan får de sitta på ballongen resten av dagen och den får inte gå sönder. Skulle ballongen gå sönder måste de tala om hemligheten för oss alla i rummet. Det gör att deltagarna blir väldigt ofokuserade och får svårt att koncentrera sig. Med den här övningen brukar familjehemmen få en större förståelse för barnen och varför de tänker och handlar som de gör.

“Ballonger har fått en ny innebörd!” uttryckte en av våra deltagare efter att de deltagit i övningen.

 

Artiklar

Utbildning

Evenemang

Tips & Länkar

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Via knapparna kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun via GFO. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal inom GFO. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This