Stöd & Kunskap

Utbildning

Aktuellt

Connect – Anknytningsprogram
mamma och dotter sitter vid en dator

Connect är ett anknytningsbaserat program och riktar sig till familjehemsföräldrar och bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling men också på forskning och kunskap om betydelsen av familjehemsbarns tidigare upplevelser och dess betydelse i mötet med familjehemmet.

Speciellt fokus läggs på att förstå de traumatiska upplevelser barnen kan ha haft, dess betydelse, både i beteenden, synen på sig själva, synen på andra och deras tro på förändring. Familjehemsföräldrarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt placerade barn, barnets beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som familjehemsförälder samt att finna nya möjligheter i rollen som familjehemsförälder.

Nio principer

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer:

 1. Allt beteende betyder något
 2. Anknytning är livslång
 3. Konflikt är en del av anknytningen
 4. Självständighet inkluderar samhörighet
 5. Empati – anknytningens hjärtslag
 6. Balans mellan egna och andras behov
 7. Förändring – att förstå den och vad den kräver
 8. Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten
 9. Två steg fram – ett steg tillbaka

Mål med fortbildningen

 • stärka familjehemsföräldern i sin roll
 • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 • att förstå hur tidigare erfarenheter, speciellt trauma, formar beteenden, speciellt när de uttrycker viktiga anknytningsbehov
 • få strategier att använda sig av för att utveckla och stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling 

Hur går det till?

Utbildningen riktar sig till familjehemsföräldrar med placerade barn i åldern 8-18 år.

Föräldrar träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 2-2 1/2 timme per vecka i nio veckor.

Vid varje möte får du som förälder information om barns och ungdomars utveckling. Du får se rollspel och delta i övningar som hjälper dig att hitta nya sätt att bemöta och hantera dina barns beteenden.

Fortbildningen sker digitalt via Microsoft Teams och vänder sig till dig som är familjehem inom GFO och har gått grundutbildningen “Ett hem att växa i”.

Omgång 2.

Upplägg: Utbildningen sträcker sig över nio veckor.

Datum:
Torsdag 19/9
Torsdag 26/9
Torsdag 3/10
Torsdag 10/10
Torsdag 17/10
Torsdag 24/10
Torsdag 7/11
Torsdag 14/11
Torsdag 21/11

Tid: 09.00-12.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams.

Maxantal: 7 familjehem.

Intresseanmälan:
Välkommen att göra en intresseanmälan för den här omgångens Connect. Anmälan är inte bindande och vi meddelar om du fått plats eller ej.

Sista anmälningsdag är den 30/7.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Frida Maistedt

073-309 30 68

frida.maistedt[@]kfvn.se

Share This