Nyheter

Utbildning

Aktuellt

Ett hem att växa i
Digital utbildning - Ett hem att växa i

Nästa utbildningstillfälle

Upplägg: Sex tillfällen som varvas mellan digital och fysisk träff (F). Start i januari 2023

Datum: 31/1, 2/2, 7/2, 9/2 (F), 14/2 och 16/2 (F)

Tid: Digital träff 15.00-18.00, fysisk träff 09.00-16.00 (vi bjuder på lunch och fika vid de fysiska träffarna)

Plats: Microsoft Teams samt Kommunförbundet Västernorrlands lokal vid Jänvägsgatan 2 i Härnösand

Maxantal: 14

Anmälan:
FULLSATT
Det går ej längre att anmäla sig.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikaela Björklund Fahlberg

076-226 10 59

mikaela.bjorklund.fahlberg[@]kfvn.se

Frida Maistedt

073-309 30 68

frida.maistedt[@]kfvn.se

“Ett hem att växa i” är en obligatorisk grundutbildning för jour- och familjehem. Utbildningen och kursmaterialet är framtaget av Socialstyrelsen och bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem.

Utbildningen “Ett hem att växa i” planeras att hållas under tre olika omgångar under året, alla med olika upplägg.

Hur går det till?

“Ett hem att växa i” är en grundutbildning för dig som är jour- eller familjehem och är både teoretisk och praktisk och syftar till att ge ökad insikt och förmåga att hantera olika utmaningar inom uppdraget. Du får även chans att möta andra i samma situation och får möjlighet att utbyta funderingar och erfarenheter. I utbildningen får du också möjlighet att leva dig in i vad uppdraget innebär, så att du ska kunna ta ställning till vad som passar just dig och din familj.

Utbildningen är indelad i åtta kapitel/teman. Teoretiska kunskaper varvas med exempel från verkliga livet och diskussionsfrågor, och med konkreta råd och tips om hur du kan tänka och handla.

Du kommer att få närmare information från din utbildningsledare om hur programmet för just din utbildning ser ut.

Vi träffas antingen fysiskt eller digitalt via Microsoft Teams och är man två vuxna i familjen så ser vi att båda går utbildningen om det är möjligt.

OBS! Erbjudande om grund- och fortbildning gäller endast jour- och familjehem organiserade av GFO.

Socialstyrelsens godkännande

Med anledning av Covid-19 finns det möjlighet att genomföra grundutbildningen ”Ett hem att växa i” i hybridformat fortsatt under år 2022 samt under år 2023.

Vi har utvärderats och godkänts av Socialstyrelsen att genomföra utbildningen digitalt och här kan du läsa mer om deras beslut.

 

Share This