Om oss >

Vi hälsar Timrå välkommen!
Sara Grape Junkka, Förvaltningschef på Socialförvaltningen i Timrå kommun samt Elisabeth Högberg, enhetschef för Gemensam familjehemsorganisation

Bristen på familjehem är stor i hela Sverige, men här i länet har fem kommuner gått ihop och bildat GFO, Gemensam familjehemsorganisation, i syfte att höja kvaliteten inom familjehemsvården. Samarbetet har haft goda effekter och idag står det familjehem redo att ta emot barn och ung- domar. Nu vill Timrå kommun ansluta sig till organisationen. Kraven på familjehemsvården är höga och resurserna knappa. Att gå samman är ett sätt att hantera det.

”Jag är stolt över det initiativ som ägarkommunerna tagit och det arbete som lagts ner av mina medarbetare och medarbetare i kommunerna, dvs. starta och driva en organisation som faktiskt uppmärksammas på olika positiva sätt av andra organisationer, statliga myndigheter och utredningar.” − Elisabeth Högberg, enhetschef Gemensam familjehemsorganisation

Hittills har fem av länets sju kommuner deltagit i det arbetet, men efter att ha sett hur bra samarbetet fungerar har nu även Timrå valt att ansluta sig och det skedde genom en formell avtalsskrivning. Avtalet skrevs under på Timrå kommunhus i Fullmäktigesalen den 31 augusti klockan 13:00. På plats finns Sara Grape Junkka, Förvaltningschef i Socialförvaltningen i Timrå kommun, samt Elisabeth Högberg, enhetschef för Gemensam familjehemsorganisation (GFO).

Se intervjun från Timrå kommunhus här:

Share This