Om oss >

GFO inbjuden till Sveriges riksdag
Elisabeth Högberg från GFO på besök i riksdagen för att prata om placerrade barns och ungas trygghet.

Den 1 oktober medverkar Gemensam familjehemsorganisation vid socialutskottets offentliga utfrågning med syftet att stärka barns och ungas rättigheter vid långvariga familjehemsplaceringar. Utfrågningen syftar till att bredda och fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

– Det är väldigt roligt att vi på GFO har blivit inbjuden att delta vid utfrågningen för att kunna representera mindre kommuner och familjehemsvården. I GFOs uppdrag ingår det att lyfta frågor och bidra till utvecklingen, säger Elisabeth Högberg verksamhetschef på GFO.

På senare tid har frågor om barn och unga som är placerade i samhällsvården uppmärksammats. Som ett exempel kan nämnas frågan om upphörande av tvångsvård.

– Det är en viktig fråga som är högst aktuell och berör många människor, men det här är också ett naturligt steg framåt i arbetet med de satsningar som gjorts inom familjehemsvården de senaste åren. Jag kommer att framhäva vikten av att lyfta barnperspektivet, behovet av att göra verklighet av Barnkonventionen och skapa förutsättningar för mer hållbara placeringar, säger Elisabeth Högberg. Jag ser mycket fram emot att få ta del av och lyssna till det som sägs under dagen.

Under dagen kommer bland annat Håkan Ceder, utredare i utredningen Barns och ungas rätt vid tvångsvård, Barnombudsmannen, Knas hemma, Sveriges Advokatsamfund och Familjehemmens riksförbund att tala. Med på listan av inbjudna åhörare kan vi nämna Maskrosbarn, Rädda Barnen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner och Unicef.

Det som sägs under utfrågningen kommer att nedtecknas och publiceras. Utfrågningen kan följas via riksdagens webb och kommer ev. att sändas i SVT.

Share This