Stöd & Kunskap

Utbildning

Aktuellt

Nätverksträffar – GFOs familjehem

Välkommen till 2024 års nätverksträffar för familjehem inom GFO.
Här kombinerar vi nytta med nöje och blandar fysiska och digitala träffar, ibland tillsammans med barnen och ibland utan.

Hur går det till?

GFO erbjuder nätverksträffar i olika format, fysiska och digitala, med och utan barn.

När vi träffas tillsammans med barnen brukar vi anordna enklare träffar utomhus där vi grillar, leker lekar, har fiskedamm m.m. 

Vi varierar platsen för träffarna och försöker täcka in hela vårt geografiska område.

Här är fokus på att barnen och de vuxna ska umgås, ha roligt och lära känna varandra bättre.

När vi träffas utan barnen går träffarna ut på att familjehemmen delar erfarenheter, lyfter frågor och utmaningar de sitter med samt stöttar varandra. Under träffarna deltar även två familjehemssamordnare. Deras roll är att hälsa välkommen, starta upp samtalen och hålla tråden. Träffarna brukar utgå från ett på förhand valt tema och det är familjehemmen som styr samtalen efter de enskilda behoven. 

Vi träffas oftast digitalt via Microsoft Teams och är man två vuxna i familjen så ser vi, om möjligt, att båda deltar i träffen.

OBS! Nätverksträffarna gäller endast jour- och familjehem organiserade av GFO.

Varmt välkomna! 

Information

Upplägg: Mer information kommer längre fram.

Datum:

Tid:

Plats:

Maxantal:

Anmälan:

Share This