Om oss > Covid-19

Så här hanterar GFO covid-19

GFO bevakar situationen med coronaviruset i Sverige och har vidtagit en rad åtgärder med anledning av läget. Syftet är att minimera personalens risker för att smittas och sprida smitta samt tillförsäkra att verksamheten kan drivas så länge som möjligt under pandemin.

Familjehemsvård när inget är som vanligt

GFO följer nationella rekommendationer samt föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19. GFO följer också de instruktioner som motsvarande verksamheter har i kommunernas socialtjänst samt Kommunförbundets interna rutiner och riktlinjer.

Utifrån aktuellt läge har GFO infört riktlinjer till anställda att minimera resande, fysiska besök och istället utnyttja digitala hjälpmedel i den dagliga verksamheten.

Inför planerade och nödvändiga besök ska hälsoläget stämmas av med berörda parter. Besöket bokas om ifall någon visar symptom såsom hosta, feber eller luftvägssymtom. Vid besök iakttas försiktighet, avstånd hålls, munskydd används samt handsprit före och efter besöket.

Se gärna folkhalsomyndigheten.se för mer information angående Covid-19.

Har du frågor, kontakta gärna:

Verksamhetschef

Elisabeth Högberg
070-360 08 25
elisabeth.hogberg[@]kfvn.se

 

Share This