Om oss > Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vad är en personuppgift och vad avses med behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det kan handla om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Behandlingen grundar sig på ett samtycke.

Personuppgiftsansvarig

För Gemensam familjehemorganisations verksamhet är det kommunförbundets styrelse samt förbundsdirektören som är personuppgiftsansvarig.

Vilken typ av information samlar vi in och hur används den?

Information som hjälper oss att tillhandahålla tjänster till de sex deltagande kommunerna samt ge information och stöd till personer som är intresserad av att bli, eller redan är jour- eller familjehem.  Det inkluderar namn, adress, telefonnummer, e-post, i förekommande fall personnummer samt eventuellt bankkonto för utbetalning av arvode. Utöver det sker insamling av uppgifter för att slutligt kunna avgöra personers lämplighet för uppdrag som jour- eller familjehem. Vissa av dessa uppgifter är av känslig karaktär.

Personuppgiftsbiträde

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för verksamhets- och projektledningssystem. De är då personuppgiftsbiträden. För Gemensam familjehemsorganisations räkning är det bland annat företaget Project Companion, SKR´s e-tjänst Familjehemsverige.se samt eCompanion.

Hur använder vi informationen?

Dina uppgifter används för att kunna bedöma din lämplighet som jour- eller familjehem. Uppgifterna bearbetas och lagras i ProjectCompanion (PC) och görs vid behov tillgängligt till de deltagande kommunerna. Uppgifterna används också för informationsutskick, nyhetsbrev, inbjudningar och stöd i uppdrag som jour- eller familjehem.  Ingen information utöver den som är nödvändig för att tillhandahålla dessa tjänster kommer att samlas in.

Hur länge behåller vi informationen?

Information som vi samlar in kommer vi att behålla tills du själv väljer att avsluta uppdraget som jour-eller familjehem. Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev kommer vi att behålla tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Detta kan ske när som helst. Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Med vilka andra delar vi informationen?

Personuppgifter hanteras endast av anställda på Gemensam familjehemsorganisation samt de deltagande kommunerna när det är aktuellt för matchning och familjehemsplacering. Gemensam familjehemsorganisation kommer inte att lämna ut uppgifter till tredje part såvida inte lagstiftning eller avtal kräver detta. Samtliga personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Dina rättigheter

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

  • Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
  • Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Detta gäller emellertid inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
  • Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi innehar dina personuppgifter.

Var kommer uppgifterna att lagras?

Dina uppgifter kommer att lagras inom Europeiska Unionen. Om överföring sker till land utanför EU kommer vi att informera dig om detta.

För mer information, kontakta oss på familjehem[@]kfvn.se

Share This