Stöd & Kunskap

Utbildning

Aktuellt

Traumamedveten omsorg (TMO)
Illustration av fyra händer som formar var sitt hjärta

Nästa utbildningstillfälle

Upplägg: 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Maxantal: 

Anmälan:
För tillfället går det inte att anmäla sig till fortbildningen.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anke Zart

070-244 04 65

anke.zart[@]kfvn.se

GFOs fortbildning i Traumamedveten omsorg, TMO, ger “viktiga vuxna” en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och bemöta utsatta barns och ungas behov.

Traumamedveten omsorg eller TMO är ett förhållningssätt hos dig som vuxen som du kan använda dig av för att hjälpa det barn som varit med om trauma att läka och återhämta sig. Grunden för ett traumamedvetet förhållningssätt utgår ifrån att man har en förståelse för vad trauma innebär och hur det påverkar barnet.

Förhållningssättet består av 3 olika delar: 

  • Trygghet
  • Relation 
  • Coping

Delar av innehållet

GFOs fortbildning i TMO ger en grundläggande förståelse vad trauma är och hur det kan påverka ett barns hjärna, hälsa och utveckling. Vi fokuserar på de “symptom” barn kan visa på att de varit med om trauma, dvs. vilka beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och unga som utsatts för trauma kan få. Samt hur du som viktig vuxen kan hjälpa barnet läka och utvecklas.

Teori varvas med gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner.

Hur går det till?

Fortbildningen sker digitalt via Microsoft Teams och vänder sig till dig som är familjehem inom GFO och har gått grundutbildningen “Ett hem att växa i”.

Share This