GFO bjuder in till digital nätverksträff med nytt upplägg from hösten 2022!

Från och med oktober 2022 frångår vi våra kommunvisa digitala nätverksträffar. Istället kommer vi att erbjuda träffar utifrån ålder på placerat barn.

Vi hoppas att det här nya upplägget kommer locka fler till de digitala träffarna då familjehemmen kan dela erfarenheter och lättare kan prata om gemensamma utmaningar de har.

*En utvärdering av de digitala nätverksträffarna som familjehem från respektive kommun deltog i ligger till grund för det nya beslutat.

Hur går det till?

De digitala nätverksträffarna är ett forum där familjehemmen delar erfarenheter, lyfter frågor och utmaningar man sitter med samt stöttar varandra.
Under träffarna deltar även två familjehemssamordnare. Deras roll är att hälsa välkommen, starta upp samtalen och hålla tråden. Träffarna brukar utgå från ett på förhand valt tema det är dock familjehemmen som styr samtalen efter de enskilda behoven. 

Träffarna är uppdelade i två åldersspann, 0-12 år samt 13-18 år. Inte kommunvis utan här är alla välkomna oavsett var man bor. Man kan vara med båda kvällarna om man har barn i bägge spannen.

Vi träffas digitalt via Microsoft Teams och är man två vuxna i familjen så ser vi, om möjligt, att båda deltar i träffen.

OBS! Nätverksträffarna gäller endast jour- och familjehem organiserade av GFO.

Nätverksträff 0-12 år

TEMA: Anknytning

DATUM: Måndag 17/10

TID:  20.00-21.00

PLATS: Digital träff via Microsoft Teams

Anmälan

Det går ej längre att anmäla sig.

*Gäller endast jour- och familjehem organiserade av GFO.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mia Filipsson
070-300 13 06
mia.filipsson[@]kfvn.se

Nätverksträff 13-18 år

TEMA: Anknytning

DATUM: Måndag 24/10

TID:  20.00-21.00

PLATS: Digital träff via Microsoft Teams

Anmälan

Det går ej längre att anmäla sig.

*Gäller endast jour- och familjehem organiserade av GFO.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mia Filipsson
070-300 13 06
mia.filipsson[@]kfvn.se

Share This