Stöd & Kunskap

Utbildning

Aktuellt

Inspirationsföreläsning med Ulrika Ekebro
Föreläsning med Ulrika Ekebro

Måndagen den 14 november bjuder vi in till en föreläsning med socionomen Ulrika Ekebro, som har bred erfarenhet av socialt arbete och socialrätt, med fokus på individ- och familjeomsorg.

Ulrikas specialområde är i första hand den sociala barnavården och frågor med fokus på socialrätt i teori och praktik.

Föreläsningens tema är Det tredelade föräldraskapet – rättigheter, skyldigheter, möjligheter och begränsningar. Innehållet kommer delvis att bygga kring de frågor som ni familjehem på förhand fått ställa till Ulrika.

Information

UPPLÄGG: Inspirationsföreläsning i ca 90 minuter

DATUM: 14/11

TID: 19.00

PLATS: Digital föreläsning via ZOOM (länk mejlas ut efter anmälan)

MAXANTAL: 100

Anmälan

Sista anmälningsdag är fredag 11/11.

Kvällens föreläsning är kostnadsfri och inbjudan har mejlats ut till befintliga familjehem inom GFO.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mia Filipsson
070-300 13 06
mia.filipsson@kfvn.se

Share This