Stöd & Kunskap

Utbildning

Aktuellt

Inspirationsföreläsning NPF
Inspirationsföreläsning av Attention inom NPF för GFOs familjehem

Välkommen till en föreläsning från Riksförbundet Attention i ämnet NPF!

Föreläser gör Fanny Eklund, socionom med mångårig erfarenhet från socialt arbete inom socialtjänst och psykiatri. De senaste åren har hon arbetat i projekt Ung dialog på Riksförbundet Attention. I projektet vill man öka delaktighet och förbättra livskvalité för placerade barn och unga med NPF. Fanny har egen erfarenhet av NPF i familjen.

Under kvällen får vi även ta del av Noah Arvidssons berättelse, som idag är ung vuxen och som har erfarenhet av att som tonåring placeras i familjehem. Noah har adhd och autism och har engagerat sig i projekt Ung dialogs expertgrupp.

Utdrag ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet NPF – definitioner och kännetecken vid olika diagnoser
  • Vad de olika NPF-diagnoserna innebär i form av kognitiva begränsningar och svårigheter
  • Komorbiditet (samsjuklighet) och psykisk ohälsa
  • Skillnader och likheter mellan pojkar och flickor med NPF
  • Hur kan svårigheterna visa sig i vardagen
  • Genomgång kring krav och stresskänslighet vid NPF
  • Bemötande, förhållningssätt och kommunikationsstrategier.
  • Noah berättar om sina erfarenheter av att placeras i familjehem som tonåring och ha NPF. Vad har varit hjälpsamt för att kunna utvecklas och må bra?

Vi ser fram emot din anmälan!

Föreläsningen vänder sig enbart till Gemensam familjehemsorganisations familjehem.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

Information

Datum: 13/11

Tid: 19.00-21.00 (med paus)

Plats: Digitalt via Microsoft Teams. Länk skickas ut via mejl.

Anmälan:
Sista anmälningsdag den 9/11.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mia Filipsson

070-300 13 06

mia.filipsson[@]kfvn.se

Share This