Nyheter

Utbildning

Aktuellt

Vårens digitala nätverksträff
Nätverksträffar - både digitala och fysiska

Nästa nätverksträff

Upplägg: Den första träffen gäller för familjehem med barn mellan 0-12 år och den andra träffen för barn mellan 13-18 år 

Datum: 20/2 och 27/2

Tid: 20.00-21.00

Plats: Microsoft Teams

Maxantal:

Anmälan 0-12 år:
Sista anmälningsdag är den 17/2.

Anmälan 13-18 år:
Sista anmälningsdag är den 24/2.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikaela Björklund Fahlberg

076-226 10 59

mikaela.bjorklund.fahlberg[@]kfvn.se

Mia Filipsson

070-300 13 06

mia.filipsson[@]kfvn.se

GFO bjuder in till vårens digitala nätverksträff!

Från och med oktober 2022 frångick vi våra kommunvisa digitala nätverksträffar. Istället erbjuder vi digitala träffar utifrån ålder på placerat barn.

Vår träff i höstas med det nya upplägget blev en succé så därför kör vi vidare på samma sätt även nu i vår. Det nya upplägget lockade fler familjehem till träffarna då det upplevdes som att familjerna bättre kunde dela erfarenheter och gemensamma utmaningar.

Hur går det till?

De digitala nätverksträffarna är ett forum där familjehemmen delar erfarenheter, lyfter frågor och utmaningar man sitter med samt stöttar varandra.
Under träffarna deltar även två familjehemssamordnare. Deras roll är att hälsa välkommen, starta upp samtalen och hålla tråden. Träffarna brukar utgå från ett på förhand valt tema, men det är familjehemmen som styr samtalen efter de enskilda behoven. 

Träffarna är uppdelade i två åldersspann, 0-12 år samt 13-18 år. Inte kommunvis utan här är alla välkomna oavsett var man bor. Man kan vara med båda kvällarna om man har barn i bägge spannen.

Vi träffas digitalt via Microsoft Teams och är man två vuxna i familjen så ser vi, om möjligt, att båda deltar i träffen.

OBS! Nätverksträffarna gäller endast jour- och familjehem organiserade av GFO.

Share This