Nästa nätverksträff

Upplägg: Två separat träffar. Ni väljer vilken ni kan gå på. 

Tema: Sammanbrott- vad krävs för att en placering i familjehem ska hålla över tid.

Datum: 15/5 och 22/5

Tid: 20.00-21.00

Plats: Microsoft Teams

Maxantal:

Anmälan 15/5:
Sista anmälningsdag är den 15/5 klockan 16.00.

Anmälan 22/5:
Sista anmälningsdag är den 22/5 klockan 16.00.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Frida Maistedt

073-309 30 68

mikaela.bjorklund.fahlberg[@]kfvn.se

Anke Zart

070-244 04 65

anke.zart[@]kfvn.se

GFO bjuder in till vårens digitala nätverksträff!

Från och med oktober 2022 frångick vi våra kommunvisa digitala nätverksträffar. Istället erbjuder vi digitala träffar utifrån ålder på placerat barn.

Vår träff i höstas med det nya upplägget blev en succé så därför kör vi vidare på samma sätt även nu i vår. Det nya upplägget lockade fler familjehem till träffarna då det upplevdes som att familjerna bättre kunde dela erfarenheter och gemensamma utmaningar.

Hur går det till?

De digitala nätverksträffarna är ett forum där familjehemmen delar erfarenheter, lyfter frågor och utmaningar man sitter med samt stöttar varandra.
Under träffarna deltar även två familjehemssamordnare. Deras roll är att hälsa välkommen, starta upp samtalen och hålla tråden. Träffarna brukar utgå från ett på förhand valt tema, men det är familjehemmen som styr samtalen efter de enskilda behoven.

Träffarna är uppdelade i två åldersspann, 0-12 år samt 13-18 år. Inte kommunvis utan här är alla välkomna oavsett var man bor. Man kan vara med båda kvällarna om man har barn i bägge spannen.
Under maj månads nätverksträffar frångår vi åldersindelningen och ni är välkommen till den kväll som passar er bäst.

Vi träffas digitalt via Microsoft Teams och är man två vuxna i familjen så ser vi, om möjligt, att båda deltar i träffen.

OBS! Nätverksträffarna gäller endast jour- och familjehem organiserade av GFO.

Share This