Vi hälsar Timrå välkommen!

Vi hälsar Timrå välkommen!

Bristen på familjehem är stor i hela Sverige, men här i länet har fem kommuner gått ihop och bildat GFO, Gemensam familjehemsorganisation, i syfte att höja kvaliteten inom familjehemsvården. Samarbetet har haft goda effekter och idag står det familjehem redo...
GFO lämnar sitt remissvar

GFO lämnar sitt remissvar

Målet bör vara att barn betraktas som rättighetsbärare. Där är vi inte riktigt än, men till skillnad från de fem lagförslag som presenterats inom ramen för utredningen – Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat, tar denna utredning...
GFO har utvärderats

GFO har utvärderats

Att utveckla en gemensam operativ organisation är ett lärande för andra organisationer. Vi måste vara beredda att tampas med utmaningarna!– Röst från utvecklingsdagen 2021 Redan i samband med starten av GFO, beslöts det att verksamheten skulle utvärderas efter 1 år i...
GFO inbjuden till Sveriges riksdag

GFO inbjuden till Sveriges riksdag

Den 1 oktober medverkar Gemensam familjehemsorganisation vid socialutskottets offentliga utfrågning med syftet att stärka barns och ungas rättigheter vid långvariga familjehemsplaceringar. Utfrågningen syftar till att bredda och fördjupa ledamöternas kunskaper inom...