Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg (TMO)

”Traumamedveten omsorg” är en fortbildning som ger vägledning i hur viktiga vuxna kan förstå och bemöta barn och unga som har utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumamedveten omsorg eller TMO är ett förhållningssätt hos dig som vuxen som du kan använda...